previous arrow
next arrow
Slider

Study Program

Bachelor's Degree 
(ปริญญาตรี)
Master's Degree
Master's Degree
(ปริญญาโท)
Doctoral Degree
Doctoral Degree
(ปริญญาเอก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาโทกายภาพบำบัดมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย สำหรับปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ยื่นใบสมัคร 5 ธค. 60- 23 กพ. 61 สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ MPT 4 มีค. 61 และ MES 5 มีค. 61 รอบที่ 2 ยื่นใบสมัคร 16 เมย.…
  • ???ประกาศสำหรับศิษย์เก่าจ้า???คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนทุนให้ศิษย์เก่า ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ?รายละเอียด คลิกhttp://www.ams.cmu.ac.th/main/web/index.php/site/article…
  • การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 โหลดรายละเอียดและสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th/projects/AMSCon2018/ สภากายภาพบำบัดประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด 16.0 PTCEU 
View all

กิจกรรมภาควิชา

ภาพกิจกรรม

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

  • ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลให้เป็น Elite Reviewer จากวารสารระดับนานาชาติ the Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (impact factor 3.289)
  • ขอแสดงความยินดีกับ นาย วราวุฒิ ไชยวงค์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร อุทัยคุปต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล APSR award 2017 ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่อง "Agreement…
  • อาจารย์เสาวลักษณ์ เดชะ นำเสนอ oral presentation ในหัวข้อเรื่อง "Effect of inspiratory muscle training (IMT) on static and dynamic respiratory muscle function in…
  • ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์เสาวลักษณ์ เดชะ" ที่ได้รับรางวัล 2017 ATS Abstract Scholarship จากการนำเสนอ a POSTER presentation in a Poster Discussion Session ในหัวข้อเรื่อง "Effect of…
  • ผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0เรื่อง การเปรียบเทียบลักษณะการเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุขณะเดินบนพื้นดูดซับแรงและพื้นกระเบื้องยางโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ อ. ดร. ศิรินันท์ บริพันธกุล นางสาวจุฑามาศ บัวสอด และนางสาวแคทรียา สิทธิโชค
View all

PT Video

All PT Video

View More

Book Store

หนังสือผลงานคณาจารย์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

View all

Please publish modules in offcanvas position.